Mokamų paslaugų tvarka

Remdamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. 357 „Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“ (Žin.,1999, Nr. 67- 2175) nuostatomis ir siekdamas pateikti UAB „Mano gydytojas“ pacientams tikslią informaciją apie teikiamas mokamas paslaugas ir papildomus mokėjimus  ir/ar priemokų už suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas (tyrimus, vaistus ir kt.) įkainius, nustatau tokią tvarką:

1. Įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo užtikrina, kad pacientai būtų informuoti apie mokamų paslaugų teikimo tvarką ir galėtų naudotis mokamomis sveikatos priežiūros ir ne medicininėmis paslaugomis, kurias teikia UAB „Mano gydytojas“.
2. Registruojant pacientą, suteikiant mokamą paslaugą, pacientas informuojamas apie paslaugų ar naudojamų medžiagų bei kitų priemonių kainą. Kainos skelbiamos pacientams matomoje vietoje (laukiamojoje zonoje).
3. Paciento pasirinkimas gauti mokamą paslaugą turi būti patvirtintas paciento parašu, paciento medicinos dokumentuose, nurodant mokamą sumą.
4. Įstaigos vadovas užtikrina šios tvarkos vykdymą ir yra atsakingas už mokamų paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos pažeidimus ar nevykdymą.

pexels-pixabay-40568-1e1e15f30a1eb27f4b55150d2896f6da.jpg

Mokamos paslaugos

Pacientui pageidaujant, atliekamos tokios mokamos paslaugos:

  • Už paslaugą, med. priemonę, kuri bus naudojama atliekamo tyrimo ar gydymo procese;
  • Priėmimas be eilės, esant galimybei;
  • Papildomas ištyrimas;
  • Informacijos, susijusios su liga siuntimas elektroninėmis ryšio priemonėmis, telefonu ar paštu;
  • Papildomai skirtas laikas;
  • Tolesnis ištyrimo (gydymo) derinimas su kitomis ASPĮ.
Turite klausimų mums?